En aquest article s'explica només com han de comunicar la informació les administracions públiques per la seva relació amb el servei Canal d'Alertes que l'AOC els presta. Teniu tota la informació al web de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

 

D'acord amb l'Article 8 de la Llei 2/2023 s'ha de comunicar a l'Oficina Antifrau de Catalunya la persona responsable del sistema intern d’informació.

 

Què s’ha de comunicar a l'Oficina Antifrau de Catalunya?

Els subjectes que disposin d’un sistema intern d’informació, en el sector públic o en el sector privat, en compliment d’obligacions legals o per decisió pròpia, i que estiguin inclosos en l’àmbit de competències de l’Oficina Antifrau de Catalunya, li han de comunicar (art. 8.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer) en el termini de 10 dies hàbils:

  • El nomenament i el cessament de la persona física individualment designada com a responsable del sistema intern d’informació.
  • O, si s’escau, el nomenament i el cessament de les persones que integrin l’òrgan col·legiat responsable del sistema intern d’informació.

Hauran de tenir en compte que:

  • La comunicació s’ha de fer en el termini dels deu dies hàbils següents al nomenament o cessament
  • En el cas de cessament, s’han d’especificar les raons que l’han justificat

 

Com s'ha de fer la comunicació?

  1. Cal descarregar el formulari Comunicació de responsable del sistema intern d'informació (art. 8 de la Llei 2/2023) al vostre ordinador i emplenar-lo des de l'Acrobat* i no des de la visió del navegador.
  2. Un cop emplenat el formulari s’ha d’enviar a l’Oficina Antifrau:
    • Administració pública. Presentar el formulari a través de la tramesa genèrica de l’EACAT.

*Cal tenir instal·lat l'Adobe Acrobat Reader

 

 

Et podria interessar: