Fruit del treball conjunt de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, trobaràs disponibles propostes de qüestionari a la secció Qüestionaris.

opció qüestionari seleccionada en el menú.png

Per editar qualsevol proposta de qüestionari, primer has de clonar-la. Un cop fet això, podràs iniciar l’edició.

Pestanya qüestionaris.png

Editant el qüestionari de proposta, podràs veure les diferents pestanyes del formulari.