Si en enviar una comunicació s'obté l'error "Unable to deliver the submission to at least one recipient", aquest resposta indica que no es pot fer l'enviament per part d'una persona alertadora o denunciant donat que no hi ha cap persona destinatària configurada, o aquesta no es troba activa (no ha accedit a l'entorn per primera vegada).

És a dir, cal que al context principal s'hagi seleccionat com a mínim una persona usuària destinatària i que aquesta hagi accedit a l'entorn de gestió; en cas contrari, i per seguretat, no es pot enviar la sol·licitud.

Per solucionar-ho, cal afegir una persona com a destinatària, i aquesta ha d'iniciar sessió abans de provar de remetre la comunicació.