És recomanable un suport de tipus tecnològic per configurar inicialment l'entorn segons les teves preferències en detall i administrar el directori actiu de les persones gestores de casos (fins que la integració amb EACAT no es dugui a terme) .
Tanmateix, és necessari comptar amb la/es persona/es que designis per a les gestions de les comunicacions o denúncies.

Comunicació de la persona responsable del Sistema Intern d'Informació

Segons l'article 8 de la Llei 2/2023 cal que l'ens cal que l'ens comuniqui a l'Oficina Antifrau de Catalunya la persona responsable del sistema intern d’informació:

Comunicació de la persona responsable del Sistema Intern d'Informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya