El Canal d'Alertes és un mòdul d'e-TRAM, però funciona de manera separada.

En funció de la configuració dels contextos activats (abast funcional del sistema), es pot fer servir per àmbit intern, extern o ambdós.

No cal tenir l’e-TRAM activat per fer servir el mòdul de Canal d'Alertes donant que és un entorn annex. El Canal d'Alertes compta amb un enllaç, entorn de gestió i parametritzacions pròpies.

 

 

Et podria interessar