A la secció corresponent de configuració i accedint com a persona administradora, pots fer els canvis necessaris per a que el sistema faci servir el vostre servidor de correu.
 
Aquesta secció fa referència a la situació de tenir un servei propi d'enviament de correus electrònics i voler fer-lo servir en comptes del que proveeix el Consorci AOC. No és necessari configurar-ho per fer servir el servei.
 
Si tot i així vols fer servir el vostre servidor de correu, cal configurar-ho amb les dades i característiques del vostre entorn particular. Externament, no podrem verificar que siguin correctes per tant et caldrà ajuda per part del vostre proveïdor de serveis.
 
En resum, recomanem no canviar aquesta secció excepte si teniu molta necessitat de que sigui així.