El servei té una funcionalitat per gestionar i parcel·lar la informació a intercanviar entre les diferents persones que intervenen a les alertes.

Dins de les alertes, trobaràs una zona amb pestanyes. Aquestes et permeten dividir les anotacions, comentaris i arxius a les alertes.

Pots parcel·lar en tres àmbits:

  • Tots: tenen visibilitat el denunciant i totes les persones amb el rol usuària destinatària associades al context on estigui vinculada la denuncia:
    • Denunciant
    • Persones usuàries destinatàries (que pertanyin al mateix context)
  • Només destinataris: només les persones amb el rol usuària destinatària associades al context on estigui vinculada la denuncia.
  • Només jo: és una nota visible només pel que la realitza.

Aquesta funcionalitat permet a la persona usuària destinatària incorporar informació addicional en la gestió d'aquestes denuncies, per tal que només ella ho pugui veure, o compartir-ho dins del conjunt de persones destinatàries, o que totes les anteriors i la persona alertadora tinguin accés.

A continuació es defineix el funcionament de les diferents pestanyes d'informació en les denúncies amb la vista corresponent per rols i s'indiquen els passos per afegir un comentari:

1. Accedeix a la llista de denúncies.

2. Fes clic a la denúncia on vols afegir el comentari. En accedir-hi es pot editar directament la denúncia afegint notes a les pestanyes.

llista de denúncies.png

 

Un cop dins ves fins a la zona desplegada per defecte anomenat Adjunts:

adjunts.png

Hi ha 3 pestanyes d'informació i cadascuna té una visibilitat.

 

3. Afegeix el comentari a remetre a cadascuna de les pestanyes abans esmentades amb la visibilitat corresponent.

4. Es poden carregar fitxers com a adjunts. (Opcional).

opció càrrega adjunts.png

5. Un cop revisat el comentari i el/s possible/s arxiu/s adjunt/s fes clic a Enviar.

 

Aquest és el resultat i la vista del comentari a la pestanya corresponent realitzat el qual es divideix per rol a les pestanyes amb la corresponent visibilitat associada, segons es mostra a les captures següents:

  • Tots:

pestanya tots.png

  •  Només destinataris:

pestanya només desinataris.png

  • Només jo:

pestanya només jo.png