El Canal d'Alertes és un mòdul de l’e-TRAM, però funciona de manera separada. No cal tenir l’e-TRAM activat per fer servir el mòdul de Canal d'Alertes donant que és un entorn annex.

El Canal d'Alertes compta amb una URL, entorn de gestió i parametritzacions pròpies.

Per a més informació, pots accedir a la plana web del Canal d'Alertes.