La solució tecnològica està basada en recurs de codi lliure de GlobaLeaks, l'eina va ser impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i Xnet. El servei és prestat pel Consorci AOC en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents.

GlobaLeaks és gratuït, és un programari de codi obert que permet a qualsevol persona configurar i mantenir fàcilment una plataforma de denúncies segura.

Pots accedir a les seves característiques al seu web: https://www-globaleaks-org.translate.goog/features/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp