El servei està desplegat com claus en ma, al núvol i constantment actualitzat i amb suport de l’AOC.

Regularment, es realitzaran formacions per capacitar les persones administradores del mateix. En funció de la demanda i, com a referència, amb freqüència semestral.

Us podeu mantenir al dia de la informació i les les convocatòries formatives amb la subscripció del butlletí setmanal aquí: https://aoc.us7.list-manage.com/subscribe?u=43419c8cfdaf33f008003b624&id=6dab3def40