Un cop comunicat que s'ha lliurat l'entorn real a la persona administradora de la sol·licitud, aquesta rebrà un correu electrònic amb la invitació a finalitzar el procés de registre.

És molt important que el primer que es faci un cop logada la persona a l'entorn sigui generar la seva clau de recuperació de compte. Les instruccions les trobarà al correu electrònic d'invitació i a Com aconsegueixo la clau de recuperació de compte?

Si no ha rebut la invitació,  la persona administradora ens pot avisar a través d'una petició de suport.

 

Les rutes d'accés són les següents:

 

Accés públic a l'entorn real:

NOMENS.bustiaetica.seu-e.cat/#/

Substituint NOMENS pel nom curt d'ens que normalment fa servir per a la resta de serveis prestats per l'AOC.

 

Accés amb perfil usuari (admin o altres), cal afegir admin a l'adreça anterior:

NOMENS.bustiaetica.seu-e.cat/#/admin 

Substituint NOMENS pel nom curt de ens que normalment fa servir per a la resta de serveis prestats per l'AOC.