La gestió de les persones destinatàries permet configurar una sèrie de paràmetres per facilitar i habilitar diferents opcions en la gestió de les denúncies.

Es relacionen a continuació algunes d’aquestes opcions i la seva funcionalitat:

Activa les notificacions per correu electrònic

Activar aquesta opció en el perfil de la persona destinatària habilitarà que aquesta pugui rebre correus electrònics relacionats amb les denúncies, cada vegada que una denúncia es crea o es modifica.

Aquesta és la visualització del tauler de configuracions amb l'opció seleccionada:

tauler de configuració amb opció activar notificacions seleccionada.png

Obligatòriament seleccionats

Les persones alertadores, a l’hora d’omplir el qüestionari, tenen la possibilitat de seleccionar a la persona destinatària a la qual adreçar la denúncia, sempre que aquesta opció estigui habilitada en el Context corresponent.

L’opció “Obligatòriament seleccionats” el que fa és indicar que aquesta persona destinatària a la qual hem marcat l’opció, sempre sortirà com a preseleccionada sense opció a poder de-seleccionar-la.

Aquesta és la visualització del tauler de configuracions amb l'opció seleccionada:

Opció seleccionada al tauler de configuració.png

Quan la persona alertadora accedeix a una denúncia i alguna persona destinatària està seleccionada com a obligatòria, la vista d’aquesta denúncia serà la següent:

vista de  la denúncia.png

En cas contrari, si no hi ha cap persona destinatària seleccionada com a obligatòria, la vista de la denúncia serà la següent:

denuncia sense destinatari seleccionat.png

Permet al destinatari esborrar informes

Aquesta opció permet a una persona destinatària esborrar denúncies. Aquest esborrat s’ha de fer d'una en una, no es pot fer de forma massiva.

Opció seleccionada a la configuració.png

Si la persona destinatària té aquesta opció seleccionada, en accedir a una denúncia apareixerà una nova opció en l’edició de denúncies, corresponent a la icona d'una paperera:

icona paperera seleccionada.png

A continuació es mostra un exemple de denúncia on la persona destinatària té aquesta opció activada, on es pot veure la icona paperera que l’habilita a poder esborrar la denúncia.

icona paperera en la denúncia.png

El sistema demana confirmar amb una finestra emergent l’eliminació de la denúncia.

confirmació esborrat.png

Es produeix l'esborrat de la denúncia amb aquesta opció i també registra al log qui ha esborrat la/les mateixa/es.

Permet al destinatari ajornar la data d'expiració de l'informe

Si es selecciona aquesta opció, la persona destinatària disposarà de la capacitat de modificar la data de caducitat d’una denúncia concreta. Dita opció s’identifica a través d’una icona d’un rellotge.

opció ajornar seleccionada en la configuració.png

Prement la icona rellotge per modificar la data de caducitat de la denúncia:

icona rellotge dins de la denúncia.png

S'obre una finestra amb la nova data a modificar:

confirmació nova data.png

pantalla esborrat efectuat.png

Permetre a aquest usuari reobrir la gestió d'una denúncia

La persona destinatària que tingui aquest paràmetre activat té la possibilitat de reobrir una denúncia tancada.

opció reobrir seleccionada en la configuració.png

Per defecte, si no té l'opció de reobrir activada, es veu la icona del disc amb la descripció de canviar els estats a la denúncia, on hi ha diverses opcions, però no tindrà la possibilitat d’obrir una denúncia prèviament tancada:

pantalla sense opció reobrir.png

Quan l'usuari té activada l'opció de reobrir denúncies tancades, el mateix botó amb el disc conté l’opció de reobrir la denúncia seleccionada:

opció reobrir activada.png

En seleccionar-ho s'obre una nova finestra per afegir el motiu de reobertura de la denúncia:

pantalla motiu reobertura.png

Una vegada es confirmi l'operació, la denúncia passarà de tancada a oberta, tal i com es pot veure a l’exemple adjunt:

denúncia oberta.png