La documentació en format de manual per a les persones usuàries, administradores, comunicadores o gestores, la tens disponible a: https://docs.globaleaks.org/en/main/user/index.html