En la gestió de persones destinatàries trobem una opció anomenada: Donar a aquest usuari la capacitat d'accedir a les denúncies.

Aquesta opció habilita a la persona destinatària per concedir o denegar l’accés a la denuncia d'una altra persona destinatària.

Quan la persona destinatària accedeix a la denúncia té dos botons amb les opcions per concedir o revocar l'accés:

Concedir accés: aquest botó que es troba dins de cada denúncia, permet donar accés a un altre persona destinatària a aquesta denuncia. Aquesta nova persona destinatària pot ser de qualsevol Context.

Revocar accés: aquest botó que es troba dins de cada denúncia, permet revocar l’accés a una persona destinatària que ja en té.

En tots dos casos, accedir o revocar accés, es visualitzarà una lupa que facilita la cerca de les persones destinatàries per concedir o revocar l’accés en qüestió.

 

En la gestió de persones destinatàries trobem també una opció anomenada: Donar a aquest usuari la capacitat de transferir denuncies a altres usuaris

Aquesta configuració habilita a la persona destinatària per transferir una denúncia a una altra persona destinatària.

El botó que permet aquest tipus d'operacions s'anomena “Transferir accés”

Els passos a seguir per transferir una denúncia s’inicien amb la selecció de la denúncia, i dins d’aquesta, el botó de transferència, on s'obrirà una nova finestra per cercar la persona a qui volem transferir la denúncia.

La persona destinatària que transfereix la denúncia, com a conseqüència, deixa de tenir accés a la mateixa. Li apareixerà en un color més clar (senyal que l’havia tingut, però ara ja no pot accedir).