El Nom de la persona usuària és l’identificador de l’usuari, que serveix per autenticar dita persona al sistema.

El camp Nom de la persona usuària no té limitacions pel que fa al seu format, però és important tenir en compte una sèrie d’aspectes clau perquè sigui més fàcil recordar-lo.

bu1.png

A l’hora de crear el nom de persona usuària:

  • Utilitza un nom que sigui fàcil de recordar.
  • No facis servir caràcters especials.
  • Evita els espais.

Et recomanem fer servir fórmules del tipus:

  • El nom i el cognom de l’usuari. Exemple: NomCognom o InicialCognom
  • L’adreça de correu electrònic de l’usuari. Exemple: usuari@domini.cat