L'activació d'aquesta opció de configuració a una persona destinatària l'habilitat per poder fer petits canvis de configuració del Canal d'Alertes.

Aquests canvis són els mostrats en la següent imatge: